27 από 41 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Ωρωπού με τον νέο εκλογικό νόμο. Όλες οι αλλαγές.

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από μια  δεύτερη ανάγνωση του νέου εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση ,προχωράμε σήμερα στην καταγραφή των σημαντικότερων αλλαγών, που επηρεάζουν άμεσα τα όσα ξέραμε, μεταφέροντας τες παράλληλα στον Δήμο Ωρωπού, για να δούμε πόσο πολύ επηρεάζεται η κατάσταση και πόσο διαφέρει το πολιτικό σκηνικό που έρχεται.

  1. Μειώνονται από 41 σε 27 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στον Δήμο Ωρωπού, επιφέροντας όπως είναι φυσικό μείωση και του αριθμού των Αντιδημαρχιών.
  2. Στα Τοπικά Συμβούλια σε περιοχές έως 3000 κατοίκους, μειώνονται οι εκλεγμένοι σύμβουλοι από 5 σε 3, ενώ από 3000 έως 10000 μειώνονται από 7 σε 5.Δεν θα υπάρχει πλέον ξεχωριστή κάλπη για τα τοπικά συμβούλια, ούτε θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης ανεξάρτητης υποψηφιότητας.
  3. Στους υποψηφίους συμβούλους τώρα θα μπορεί να υπάρχει προσαύξηση έως 1205, άρα για τον Δήμο Ωρωπού θα μπορεί ένας συνδυασμός να έχει έως 59 υποψηφίους, ενώ για του υποψήφιους τοπικούς Συμβούλους θα υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης έως 150%,άρα θα μπορεί ένας συνδυασμός να έχει έως 121 υποψηφίους.
  4. Οι υποψήφιοι Δημοτικού Σύμβουλοι θα εκλέγονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλο το Δήμο, με δικαίωμα του κάθε πολίτη να βάλει έως 4 σταυρούς. Εννοείτε πως η κάθε περιοχή διατηρεί τις έδρες της αναλογικά, αλλά επίσης μπορεί κάποιος πολίτης από τις Αφίδνες π.χ να βάλει 4 σταυρούς χωρίς όμως να έχει βάλει κανένα σταυρό σε υποψήφιο του χωριού του.
  5. Ο Αρχηγός συνδυασμού που πετυχαίνει 43% την πρώτη Κυριακή, εκλέγεται Δήμαρχος, χωρίς να χρειαστεί δεύτερη επαναληπτική εκλογή.
  6. Αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγονται αυτοδίκαια Δημοτικοί Σύμβουλοι, χωρίς σταυροδοσία, πολίτες που έχουν υπηρετήσει ως Δήμαρχοι τουλάχιστον 8 χρόνια.
  7. Οι αρχηγοί των ηττημένων παρατάξεων επιλέγουν αμέσως μετά τις Εκλογές την περιοχή της οποίας την έδρα θα καταλάβουν.
  8. Οι συνδυασμοί κατατίθενται με καταλυτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2023, ανακηρύσσονται την 15η Ιουλίου 2023 και οι εκλογές είναι την 8η Οκτωβρίου του 2023. Η Πρόωρη ανακήρυξη γίνεται για τον καλύτερο έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των υποψηφίων, αλλά και για την δυνατότητα να έχουν χρόνο οι νέοι υποψήφιοι να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις την εκλογική διαδικασία.
  9. Στον Δήμο Ωρωπού ο πλειοψηφών συνδυασμός καταλαμβάνει 16 έδρες, ενώ οι ηττημένοι μοιράζονται τις υπόλοιπες 11.

Η Συντακτική Ομάδα του Oropos Voice.

Απάντηση