Οι επιτυχίες του Δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη και της δημοτικής του ομάδας,συνεχίζονται.

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενέργειες του Δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη με σκοπό την ψηφιακή μετάβαση του Δήμου Ωρωπού και η στενή συνεργασία του με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη της δημοτικής αρχής, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.
Ο Δήμος Ωρωπού με Κοινή Απόφαση των Υπουργών κ.κ. Κ. Πιερρακάκη και Γ. Γεωργαντά που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3030/21.7.2020 – ημ/νία κυκλοφορίας 22.7.2020) είναι ανάμεσα στους 38 Δήμους της χώρας που πολύ σύντομα θα εξυπηρετούν πολίτες μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω του ΚΕΠ Ωρωπού, με την εφαρμογή myKEPlive.gov.gr.
Στην απόφαση καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία “myKEPlive.gov.gr”, η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους Υπαλλήλους των ΚΕΠ.

Επιπλέον, εξειδικεύεται η διαδικασία διενέργειας της τηλεδιάσκεψης, καθώς και οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας.Η εφαρμογή που ήδη λειτουργεί δοκιμαστικά, αναμένεται να ενεργοποιηθεί σε μερικές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών για την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τον περιορισμό του συνωστισμού στα ΚΕΠ, δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive. gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6.

Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π.

Είσοδος πολιτών και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών με τηλεδιάσκεψη

  1. Ο αιτών (πολίτης ή επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της) εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα (myKEPlive.gov.gr) χρησιμοποιώντας κωδικούς – διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που υφίσταται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.
  2. Μετά την εισαγωγή στην ειδική πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 3, την ημερομηνία και ώρα εξυπηρέτησής του με τηλεδιάσκεψη. Στη συνέχεια καταχωρούνται τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη και τα στοιχεία επικοινωνίας του:

α) το ονοματεπώνυμο

β) η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) ο αριθμός τηλεφώνου

δ) η διεύθυνση επικοινωνίας

ε) νομιμοποιητικά έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 6

στ) ειδικές απαιτήσεις, όπως είναι η δυνατότητα εξ αποστάσεως διερμηνείας για κωφούς/βαρήκοους, με πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας (ελληνική νοηματική γλώσσα, χειλεανάγνωση)

ζ) o τρόπος παραλαβής του αιτηθέντος εγγράφου (είτε ταχυδρομικώς, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φυσική παραλαβή από το Κ.Ε.Π. εξυπηρέτησης μόνο για τις δημοτικές υπηρεσίες).

Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας

  1. Η πλατφόρμα επιλέγει τον υπάλληλο που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη που αιτείται κράτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν τα ραντεβού του με ραντεβού με άλλο πολίτη.
  2. Διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των πολιτών για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί μια προηγούμενη τηλεδιάσκεψη και πριν αρχίσει μια επόμενη.
  3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση εργασίας.
  4. Το σύστημα παραμετροποιείται έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
  5. Στην πλατφόρμα έχουν ορισθεί ειδικοί ρόλοι διαχειριστών από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Μίας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουν συνολική εικόνα της χρήσης της πλατφόρμας και να μπορούν να πραγματοποιούν αλλαγές σύμφωνα με επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν μετά την ένταξη της πλατφόρμας σε παραγωγική λειτουργία.

Οι διαχειριστές έχουν εικόνα των συνολικών ραντεβού που κλείνονται από πολίτες μέσω της πλατφόρμας, αλλάζουν τους διαθέσιμους χρόνους των ραντεβού, προσθέτουν και αφαιρούν Κ.Ε.Π. που εξυπηρετούν τους πολίτες, προσαρμόζουν και διαφοροποιούν το ωράριο.


Όλοι οι αμερόληπτοι παρατηρητές αντιλαμβάνονται πως μόνο στην τύχη δεν οφείλονται όλες αυτές οι απανωτές επιτυχίες του Δημάρχου και της Δημοτικής αρχής.Μετά την ένταξη με το κορυφαίο ποσό στους Δήμους που επιδοτούνται για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμών τους,μετά την πανελλήνια αναγνώριση της επιτυχίας παραχώρησης των Φυλακών Ωρωπού, από την πολιτεία στον Δήμο Ωρωπού, έρχεται άλλη μια πρωτοποριακή συμμετοχή,σε αυτό το φιλόδοξο και άκρως απαραίτητο πρόγραμμα, που ανοίγει τον δρόμο για αναβαθμισμένες και σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης των πολιτών.Είναι πραγματικότητα πια.Ο Δήμος Ωρωπού βρίσκεται στην πρωτοπορία της τοπικής αυτοδιοίκησης.Δεν παρακολουθεί πια τις εξελίξεις, δεν σύρετε πια από τα γεγονότα και τις καταστάσεις.Διαμορφώνει λόγο, διαμορφώνει φωνή, διαμορφώνει αυτόφωτη και αυτόνομη ρεαλιστική πραγματικότητα, που πείθει τις αρμόδιες αρχές να στηρίξουν και να επιδοτήσουν αυτή την προσπάθεια.Το να ψάχνουν κάποιοι να βρουν “σχισμές” και φανταστικά λάθη προκειμένου να μετριάσουν όλες αυτές τις επιτυχίες, αποτελεί πράξη μικρότητας και πολιτικής υστεροβουλίας και στόχο έχει να σταματήσει αυτή ακριβώς την πορεία.
Η Δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος με τις ενέργειες και με το έργο τους,απομονώνουν και υποβαθμίζουν αυτές τις οπισθοδρομικές φωνές και είναι απολύτως βέβαιο πως οι προσπάθειες τους, θα πέσουν στο κενό και πως για άλλη μια φορά θα αποκαλυφθεί ο ρόλος τους και τα ποταπά τους κίνητρα.Η πορεία του Δήμου Ωρωπού δεν ανακόπτεται πια,όσο και αν το επιθυμούν αυτοί που ονειρεύονται χαμένα μεγαλεία και χαμένους παράδεισους,

Η Συντακτική Ομάδα του Oropos Voice.

Απάντηση