Η Δημοτική Αρχή του Γιώργου Γιασημάκη κάνει πράξη αυτό που υποσχέθηκε με την ίδρυση γραφείου σχεδιασμού ένταξης & παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων!

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια από τις πρώτες επιδιώξεις και εντολές του Δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη ήταν η δημιουργία του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

Ένα απόλυτο πολιτικό “εργαλείο” που αξιοποιεί και αναπτύσσει τις τεράστιες δυνατότητες χρηματοδοτήσεων που ανοίγονται σήμερα για τους Δήμους, μέσα από τα συγχρηματοδοτούμενα και επιδοτούμενα προγράμματα που προβλέπονται και υφίστανται σήμερα.

Έτσι λοιπόν αυτό το γραφείο εντοπίζει, αξιολογεί και αξιοποιεί όλες αυτές τις δυνατότητες που δίνονται στον Δήμο και ανεβάζει άμεσα το επίπεδο του, χωρίς  ταυτόχρονα να τον “τραυματίζει” οικονομικά. Αυτό το γραφείο το ανέλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Λούπης.

Από την πρώτη στιγμή μαζί με τους συνεργάτες του, δούλεψαν σκληρά, με μέθοδο και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εμφανίστηκαν απτά τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Οκτώ υποβολές αιτημάτων για ένταξη σε αναπτυξιακές διαδικασίες, μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος II,  σε ζωτικής σημασίας τομείς έρχονται να επιλύσουν χρόνια και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος
μας.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πως μπόρεσε μια ομάδα ανθρώπων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να σχεδιάσει τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις, που ξεπερνούν κατά πολύ τα όσα πρότεινε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, σε μια ολόκληρη πενταετία.

Αποτέλεσμα βέβαια που δεν ήρθε τυχαία, αλλά που αποτελεί δείγμα του πόσο έτοιμη και πόσο προετοιμασμένη ήταν η ομάδα της “Συνεργασίας Ευθύνης” προτού ακόμα αναλάβει τον Δήμο, καθώς και του πόσο γρήγορα μπορεί να λειτουργήσει ένας ζωντανός οργανισμός Διοίκησης, όταν υπάρχει πρόγραμμα,συνεννόηση και σωστά σχεδιασμένο πλάνο.

Παρακάτω παραθέτουμε ακριβώς τα θέματα των παρεμβάσεων αυτών, όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισηγητή τον Νίκο Λούπη:

  • ΘΕΜΑ 15ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017.

 

  • ΘΕΜΑ 16ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.”

 

  • ΘΕΜΑ 17ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VI» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού ”.

 

  • ΘΕΜΑ 18ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων. ”

 

  • ΘΕΜΑ 19ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες”.

 

  • ΘΕΜΑ 20ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IX» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες.”

 

  • ΘΕΜΑ 21ο: Υποβολή αιτήματος ένταξης του Δήμου Ωρωπού στην «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X» του «Φιλόδημος II» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.”

 

  • ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωρωπού” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002573, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020».

Το γεγονός  ότι ο Δήμος Ωρωπού έχει αλλάξει ταχύτητα και έχει περάσει σε ρυθμούς ανάπτυξης και δημιουργίας είναι πια πασιφανές. Τα αποτελέσματα πολύ σύντομα θα είναι ορατά και αδιαμφισβήτητα!!!

Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η δήλωση του Δημάρχου Γιώργου Γιασημάκη, προς τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, που έδειξαν κουρασμένοι προς το τέλος των ψηφοφοριών:
“Με μας αγαπητοί κύριοι, θα κουράζεστε να ψηφίζετε έργα!”

Η Συντακτική Ομάδα του Oropos Voice.

Απάντηση