Ο Θωμάς δεν θέλει να γίνει το έργο στο ΒΑΡΥΚΟ!!!!

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-Ο Θωμάς  έγκαιρα έχει ενημερωθεί από την Περιφέρεια Αττικής,για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου στο Βαρυκό. Μάλιστα του αποσαφηνίστηκε,ότι το έργο δεν μπορεί να πληρωθεί από την Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια δεν συναινεί σε τέτοιου είδους αδιαφανείς  διαδικασίες.

-Ο Θωμάς για ποιο λόγο συνεχίζει την απευθείας ανάθεση και δεν επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό συμβούλιο για να γίνει το έργο με τις προβλεπόμενες από τη προγραμματική σύμβαση διαδικασίες;;;;;;;;;

-Απλά γιατί είναι δέσμιος της εσωτερικής μοιρασιάς!!!!!!!
-Θωμάς:Εγώ έκανα το καθήκον μου!!!!!!αλλά μας πήραν χαμπάρι!!!!Ο Γιασημάκης φταίει!!!!!Θα βρούμε ένα τρόπο….και όχι βέβαια για το τόπο!!!!!!!!!

-Ποιος καθυστερεί το έργο;;;;;;;;Ο Θωμάς μαζί με τους “οραματιστές”!!!!Αυτοί δεν θέλουν το έργο!!!!!!!Μάλλον το θέλουν το έργο…..αλλά με τρόπο!!!!!!!

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η σιωπή της επιτροπής παρακολούθησης του έργου…..δεν ζουν στον Ωρωπό;;;;;;;;Στόν Ωρωπό ζουν,αλλα δεν θέλουν να βλέπουν !!!Ξέρω,αγαπούν το Θωμά!!!!!!!δικαίωμα τους και καμάρι τους,ας το πουν και δημόσια,γιατί σε ιδιαίτερες κουβέντες δεν κρύβονται!!!!!!Όμως μην εκθέτουν την Περιφέρεια Αττικής!!!!!!

Έτσι γίνονται τα δημόσια έργα και όχι με έκπτωση 12%:
1.Υπογράφθηκε η σύμβαση του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου» συνολικού προϋπολογισμού 2.680.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 48,66% στις τιμές του τιμολογίου.(εδώ σπρωχνουμε και θάλασσα)

2.Εγκρίνει το από 12/01/2018 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «ANTΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», με την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «…………», με ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00%)

3. Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-7-2018 Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης .Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στο ως άνω πρακτικό και αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη τον οικονοµικό φορέα «…., µε µέσο ποσοστό έκπτωσης πενήντα ένα και σαράντα τοις εκατό (51,40%)

4.Δημοπρατήθηκε σήμερα το έργο «Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού. Στη δημοπράτηση συμμετείχαν 15 εταιρείες από όλη την Ελλάδα και τελικά ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία……………από την Κατερίνη, δίνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης  (62,5%) για το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου.

Πηγή: ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απάντηση