Β.ΗΛΙΑΣΚΟΣ: Πως μπορείς να χάσεις ένα χρηματοδοτούμενο έργο σε εξέλιξη από το 2014 και να χρεώσεις και τους Δημότες σου για αυτό!

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΟΥ  

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ!

Σε άρθρο που είχα δημοσιεύσει τον περασμένο Γενάρη, είχα επισημάνει τον κίνδυνο απένταξης και δημοσιονομικής διόρθωσης (καταλογισμό στα ταμεία του Δήμου, 1.000.000€ περίπου) για το έργο  του «Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Καλάμου», που έχει  μείνει ημιτελές και ανενεργό επί δύο χρόνια αφού  η Δημοτική Αρχή δέχτηκε την διάλυση της σύμβασης, από τον  Σεπτέμβριο  του  2015.

 

Για την ιστορία πρέπει να αναφέρω ότι το οικόπεδο είχε αγοραστεί από τον πρώην Δήμαρχο Καλάμου Παναγιώτη Λίτσα και είχε ανατεθεί η σύνταξη της  κτηριακής μελέτης (Αρχιτεκτονικά, Στατικά και Ηλεκτρομηχανολογικά). Για την ωρίμανση του έργου από το 2011, συντάξαμε όλες τις απαιτούμενες συμπληρωματικές μελέτες (Γεωλογική, Γεωτεχνική και ΚΕΝΑΚ) και ολοκληρώσαμε, αναπροσαρμόζοντας την αρχική μελέτη, εκδίδοντας  και  την  απαιτούμενη  πολεοδομική  άδεια.

Το έργο κατατέθηκε για αξιολόγηση τον Απρίλιο του 2013, στο τελευταίο μέτρο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ήταν μέσα στους έξι βρεφονηπιακούς σταθμούς που εντάχθηκαν για  χρηματοδότηση τον  Νοέμβριο του 2013 με κωδικό ένταξης «MIS 44798», σε σύνολο 24 προτάσεων που κατατέθηκαν από τους Δήμους της Αττικής. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013  και υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 9 Ιουλίου 2014 με  χρόνο  αποπεράτωσης  360  ημέρες,  έως τις 4  Ιουλίου  2015.

 

Το έργο παρέλαβε η νυν Δημοτική Αρχή σε εξέλιξη αλλά για άλλη μια φορά έγιναν διάφορα ευτράπελα που δεν έχουν ξαναγίνει στα Δημοτικά Δρώμενα του Ωρωπού, βάζοντας σε κίνδυνο την ένταξη του έργου αλλά και χρεώνοντας τους Δημότες με λεφτά που ήταν εξασφαλισμένα από την χρηματοδότηση.

Στις 2 Ιουλίου 2015 συγκαλείται έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος  και  ενώ ο χρόνος  περαίωσης του έργου έληγε σε δύο μέρες (4 Ιουλίου),  αποφασίζεται 3μηνη  παράταση της σύμβασης με τον εργολάβο, μέχρι τις  4-10-2015.  Στις 3  Ιουλίου, την επόμενη  μέρα δηλαδή, ο εργολάβος αφού έχει εξασφαλίσει την παράταση, καταθέτει  «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» με το αρ.πρ.22349/03-07-15. Και ενώ η υπηρεσία μέσα σε δέκα μέρες πρέπει να εξετάσει τα στοιχεία και να αποφανθεί, αν δέχεται ή απορρίπτει την Ειδική Δήλωση σύμφωνα με τον Ν3669/08 αρ.62 παρ.4,  κάποιος παρέλειψε να το κάνει !!!

 

Σαν να μην έφτανε αυτό, η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  259/31-08-2015 απόφασή της κάνει δεκτές όλες τις ενστάσεις του εργολάβου, τέσσερεις  τον  αριθμό,  διότι  όπως αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση  «η  υπηρεσία  εκ παραδρομής  δεν εξέδωσε απόφαση»,   δίνοντάς του  το  δικαίωμα να ζητήσει την λύση της σύμβασης με το αρ.πρ.26534/07-09-2015 έγγραφό του προς τον Δήμο. «Ευθύνες φυσικά δεν καταλογίζονται  σε  κανένα»  για  ένα  τόσο  σοβαρό θέμα που βάζει σε κίνδυνο ένα σημαντικό έργο υποδομής για τον Κάλαμο,  ενταγμένο  στο  ΕΣΠΑ  από  το  2013.

 

Το όλο ζήτημα προέκυψε διότι καθυστέρησε να πληρωθεί, λόγω των Capital Controls όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή, μέρος του 10ου λογαριασμού «95.244,80€» από «157.400€» που είχε κατατεθεί  στις 30-04-2015 ενώ οι «62.195,12€» πληρώθηκαν στις 15-06-2015. Αυτό   φυσικά  είναι ωραίο  «ανέκδοτο»  καθώς  αν  ίσχυε, τότε τα μισά έργα  ανά  την Ελλάδα, που  ήταν σε εξέλιξη  το  καλοκαίρι  του  2015,  θα  είχαν λύσει  τις συμβάσεις τους. Και το ερώτημα είναι: γιατί οι Δήμου Ηρακλείου, Παπάγου-Χολαργού,  Γαλατσίου και άλλοι πολλοί ολοκλήρωσαν τα έργα βρεφονηπιακών σταθμών εγκαίρως ενώ ο Δήμος Ωρωπού όχι; Το ερώτημα φυσικά θα μείνει αναπάντητο…

 

Το  υπόλοιπο  του λογαριασμού  τελικά,  πληρώθηκε  στις  24-09-2015  ενώ  η  σύμβαση λύθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 με την αρ. πρ. 27357 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφήνοντας ημιτελές το έργο και ανεκτέλεστο  υπόλοιπο  «279.061,18€» !!!!!  Το μυστήριο εδώ είναι, πως γίνεται μία  μέρα  πριν  τη  λήξη  της αποπεράτωσης του έργου  να  κάνεις  διακοπή  εργασιών  και  να  έχεις  αφήσει  ανεκτέλεστο  το  1/5  του  έργου !!!

 

Ευτυχώς δεν έγινε (ακόμα τουλάχιστον!) κανένας  έλεγχος  από την Περιφέρεια ή την  Διαχειριστική  Αρχή   για  αυτή   την  λύση   της  σύμβασης  γιατί  τότε το έργο θα  είχε  απενταχθεί  και θα είχαν ζητηθεί τα  χρήματα  πίσω. Προς ενημέρωση πάντως, καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών υπήρξαν σε πολλά έργα κατά το παρελθών αλλά ποτέ δεν υπήρξε διάλυση σύμβασης,  αυτή  η Δημοτική  Αρχή το κατάφερε  και  αυτό !!!

 

 

Φυσικά δεν μπορεί να είναι τυχαίο: α) Σε έκτακτο συμβούλιο να δίνεις παράταση  σύμβασης.  β) Την επόμενη μέρα να ζητάει διακοπή εργασιών ο εργολάβος, με ανεκτέλεστο το 1/5 του έργου.  γ) Η υπηρεσία  να  μην  αποφαίνεται  στις  δέκα  μέρες που ορίζει ο νόμος.  δ) Η  Οικονομική  Επιτροπή  να  κάνει δεκτές όλες τις ενστάσεις του εργολάβου χωρίς να ζητάει ευθύνες από κανένα. ε) Επί ενάμιση χρόνο να μην κάνεις τίποτα για να αποπερατώσεις το έργο, που έπρεπε να έχει τελειώσει τον Ιούλιο του 2015 !!!

Μήπως  προσπαθούσαμε κάτι  άλλο  για  το  υπόλοιπο  του  έργου  αλλά  τελικά  δεν  μας  άφησαν γιατί  είναι  έργο  του  ΕΣΠΑ;

 

Σήμερα, δύο χρόνια μετά ακόμα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση για την ολοκλήρωση του έργου. Ο κος Ρούσσης όμως «στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Αυγούστου  που θα μείνει στην ιστορία», μετά από καταγγελία της μειοψηφίας ότι γίνονται εργασίες στο εγκαταλελειμμένο  έργο,  παραδέχτηκε ότι  δεν  έχει  πρόβλημα  να  γίνονται  εργασίες  χωρίς να έχει υπογραφεί  σύμβαση και χωρίς να έχει οριστεί επιβλέπων μηχανικός, λες και τα έργα γίνονται με δικά του λεφτά. Αυτό και αν είναι  πανελλαδική  πρωτοτυπία  αλλά  και  «σοβαρή Παράβαση Καθήκοντος». Στην ίδια συνεδρίαση κατακύρωσε και το αποτέλεσμα του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας του εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού Σταθμού, με την άκρως συμφέρουσα έκπτωση για τους δημότες του Δήμου Ωρωπού  0,005% !!!

 

Όπως όμως ισχύει για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, η κατασκευή των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013, θα έπρεπε να έχουν αποπερατωθεί και να είναι λειτουργικοί μέχρι την νέα περίοδο, που ήδη έχει ξεκινήσει από τις αρχές του  Σεπτέμβρη, κάτι που βέβαια δεν έχει γίνει. Αυτό υποσχέθηκε άλλωστε  η Δημοτική Αρχή σε δελτίο τύπου που  εξέδωσε  το  περασμένο  Ιούνιο,  επαιρόμενη  ταυτόχρονα  για  το σύγχρονο  κτίριο  και  τις ειδικές  λειτουργίες  του  που  έχουν  προβλεφτεί  για   τις  οποίες  βέβαια,  αυτή   δεν  έκανε  τίποτα,  το μόνο που της αφήσαμε να κάνει ήταν να το αποπερατώσει και να το παραδώσει  στους  πολίτες του Καλάμου  και  τρία  χρόνια  τώρα,  ακόμα  δεν  τα  κατάφερε!!!

 

Για ένα σοβαρό έργο υποδομής, «από αυτά που δεν αφήσαμε», τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δ.Κ. Καλάμου, με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, συμβασιοποιημένο και σε εξέλιξη, αυτή η Δημοτική Αρχή κατάφερε τελικά μετά από τρία χρόνια, να χρεώσει τον Δήμο Ωρωπού και τους Δημότες  του  με  200.000€  περίπου για την αποπεράτωσή του,  χάνοντας ακόμα και την χρηματοδότηση του εξοπλισμού του, βάζοντάς το σε μεγάλο  κίνδυνο  απένταξης  και  καταλογισμού, κάτι  που «δεν κατάφερε»  κανένας  άλλος  Δήμος της Αττικής.

Υ.Γ.   Η Μαρμαρά από τον Γενάρη του ΄14  σε Σεπτέμβρη του ΄17 (σχεδόν 4 χρόνια) και έχουμε ακόμα…….. Ο Βρεφονηπιακός Καλάμου από τον Ιούλιο του ΄14  σε Σεπτέμβρη του ΄17 (σχεδόν 3 ½ χρόνια) και εδώ έχουμε ακόμα…….

– Οι προτεραιότητες είναι άλλες !!!!!!!!!!!!!!

   

   Ωρωπός:  20-09-2017

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ

 

Απάντηση